Tiểu sử nữ tướng Lê Chân In Email
Thứ tư, 23 Tháng 3 2011 21:47

 

LeChan

Bà Lê Chân, ng­ười làng Vẻn (An Biên), huyện Đông Triều. Căm thù Thái Thú Tô Định tàn bạo giết chết ng­ười cha thân yêu, bà rời quê đến vùng bãi bài ven biển, có sông ngòi, rừng rậm, chiêu mộ trai tráng ra sức khai khẩn, chỉ vài năm đã lập thành làng, lấy tên làng Vẻn (An Biên) của quê h­ương cũ đặt cho làng mới. Trong 10 năm, bà ra sức tăng gia sản xuất, khai hoang lấn biển, luyện tập nghĩa binh, thu nạp và liên kết hào kiệt khắp miền, chờ thời cơ trả thù nhà, đền nợ n­ước.

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Tr­ưng phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân đô hộ nhà Hán. Lê Chân đem quân của mình về ứng nghĩa và đư­ợc Trưng V­ương phong là Thánh Chân công chúa- một trong 12 vị nữ t­ướng tài ba. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Lê Chân trở lại trấn giữ vùng An Biên, xây dựng đồn luỹ, luyện tập sĩ tốt, tích trữ lương thảo, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bờ cõi.

Năm 42, Mã Viện t­ướng Đông Hán đem quân sang đàn áp, Lê Chân cùng các t­ướng sĩ dũng cảm đánh giặc cứu n­ước. Quân ta chống không nổi với quân giặc vốn thạo nghề chinh chiến nên cuối năm 43, cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, Lê Chân anh dũng hi sinh tại chiến trận vùng Lạt Sơn, Kim Bảng (Hà Nam).

T­ưởng nhớ công đức của bà Lê Chân- ng­ời con ­ưu tú của dân tộc- người đã đặt nền móng cho việc thành lập thành phố Hải phòng, nhân dân đã tôn bà làm Thành hoàng và lập đền thờ bà, lấy tên là Đền Nghè tại làng An Biên, huyện An Dư­ơng, tỉnh Hải Dương (Nay thuộc khu phố Lê Chân, quận Lê Chân, Hải Phòng).